Normativa BTT

NORMATIVA

1. DEFINICIÓ

 • LA VOLTA AL SOLSONÈS BTT,  NO ES UNA COMPETICIÓ. TINDRÀ LLOC EL 29 DE SETEMBRE DE 2019 AMB SORTIDA A  LA LOCALITAT DE SOLSONA
 • EL TRÀNSIT ESTARÀ OBERT, FET QUE OBLIGA ELS PARTICIPANTS A RESPECTAR LES NORMES VIGENTS DE CIRCULACIÓ.

2. MODALITATS I DISTÀNCIES

TRES DISTÀNCIES A ESCOLLIR, SEGONS OBJECTIUS I CONDICIÓ FÍSICA:
 • ULTRA, AMB UN RECORREGUT DE 100 KM I 3500 M DE DESNIVELL POSITIU.
 • PRO, AMB 75 KM I 2400 M DE DESNIVELL POSITIU.
 • ADVENTURE, AMB 55 KM I 1650 M DE DESNIVELL POSITIU.
La marxa es disputarà en la modalitat de INDIVIDUAL O PARELLES. Les parelles poden estar formades per equips de 2 homes, de 2 dones o mixtes. Les parelles hauran de passar juntes pels diferents punts de control i per la meta, per tal de poder formar part de la classificació final.
Els tracks dels tres recorreguts es publicaràn a la web 5 dies abans de la marxa. És obligatori PORTAR EL TRACK AL VOSTRE DISPOSITIU GPS, EN CAS DE LES PARELLES, COM A MINIM UN DEL COMPONENTS JA QUE SERÀ L’UNICA MANERA DE PODER SEGUIR EL RECORREGUT.

3. PARTICIPACIÓ I ASSEGURANCES

 • LA PARTICIPACIÓ EN LA VOLTA AL SOLSONÈS BTT, ESTÀ OBERTA A ESPORTISTES DE QUALSEVOL NACIONALITAT NASCUTS L’ANY 2003 O ANTERIORS. ELS MENORS DE 16 ANYS NO PODRAN PRENDRE LA SORTIDA EN CAP DE LES DUES DISTÀNCIES.
 • L’ÚS DEL CASC HOMOLOGAT ÉS OBLIGATORI DURANT TOT EL RECORREGUT.
 • CADA ESPORTISTA PARTICIPA EN LA PROVA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT I DECLARA ESTAR EN CONDICIONS FÍSIQUES ÒPTIMES, AIXÍ COM TENIR DOMINI TÈCNIC SUFICIENT PER AFRONTAR-LA.
 • L’ORGANITZACIÓ ACONSELLA A TOTS ELS PARTICIPANTS QUE PASSIN UN RECONEIXEMENT MÈDIC PREVI A LA PROVA PER TAL DE DETECTAR I DESCARTAR QUALSEVOL ANOMALIA INCOMPATIBLE AMB LA PRÀCTICA DEL CICLISME.
 • L’ORGANITZACIÓ DISPOSARÀ D’UNA PÒLISSA D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL SEGONS LA LEGISLACIÓ VIGENT. A MÉS, TOTS ELS PARTICIPANTS ESTARAN COBERTS PER UNA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS CONTRACTADA PER L’ORGANITZACIÓ.
 • L’ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DE CAP ACCIDENT QUE POGUÉS SER CAUSA O VÍCTIMA EL PARTICIPANT, QUE HAURÀ D’ESTAR COBERT AMB LA CORRESPONENT LLICÈNCIA FEDERATIVA O ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS CONTRACTADA PER L’ORGANITZACIÓ EN CAS DE NO ESTAR FEDERAT. TAMPOC ES FA SOLIDARI DE LES DESPESES NI ELS DEUTES QUE POGUESSIN CONTREURE ELS PARTICIPANTS DURANT LA PROVA, NI LES PÈRDUES O AVARIES QUE POGUESSIN PATIR LES BICICLETES O ALTRES EQUIPAMENTS DELS PARTICIPANTS. EL PARTICIPANT EXIMEIX L’ORGANITZACIÓ DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER PÈRDUA O DETERIORAMENT D’OBJECTES PERSONALS PER QUALSEVOL CIRCUMSTÀNCIA.
 • EL RECORREGUT NO ESTARÀ SENYALITZAT, PER TANT CAL PORTAR EL TRACK FACILITAT PER L’ORGANITZACIÓ PER TAL DE PODER SEGUIR EL RECORREGUT.
 • DURANT EL PROCÉS DE RECOLLIDA DE DORSALS TOTS ELS PARTICIPANTS HAN DE PRESENTAR EL SEU DNI O LLICÈNCIA FEDERATIVA EN CAS DE TENIR-NE.

4. INSCRIPCIONS

 • LES INSCRIPCIONS S’OBRIRÀN EL DIMECRES 29.05.2019
 • LA INSCRIPCIÓ ÉS PERSONAL I INTRANSFERIBLE I SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE TOTS ELS ARTICLES DEL PRESENT REGLAMENT, AIXÍ COM DE LES CONDICIONS DE COMPRA.
 • NO S’ACCEPTARAN CANVIS DE NOM, NI CANVIS DE TALLA DEL MALLOT (EN CAS D’ADQUIRIR-LO) PASSAT EL 1 DE SETEMBRE.
 • ELS CANVIS DE MODALITAT O DISTÀNCIA ES PODRAN FER FINS AL 01 DE SETEMBRE.
 • TOTS ELS PREUS FIGUREN EN EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ D’AQUESTA WEB I ES PODRAN TRAMITAR MITJANÇANT EL SISTEMA DE PAGAMENT ONLINE AMB TARGETA DE CRÈDIT O DÈBIT.
 • PREU:
  • ULTRA
   • DEL 29-05-2019 A 10-07-2019: 30€
   • DEL 11-07-2019 A 15-09-2019: 35€
   • DEL 16-09-2019 A 27-009-2019: 40€
  • PRO
   • DEL 29-05-2019 A 10-07-2019: 25€
   • DEL 11-07-2019 A 15-09-2019: 30€
   • DEL 16-05-2019 A 27-09-2019: 35€
  • ADVENTURE
   • DEL 29-05-2019 A 10-07-2019: 20€
   • DEL 11-07-2019 A 15-09-2019: 25€
   • DEL 16-09-2019 A 27-09-2019: 30€
+ 10 € LLICÈNCIA EN CAS DE NO ESTAR FEDERAT
L’INSCRIPCIÓ DONA DRET A: VEURE SERVEIS

5. DORSALS

 • L’ORGANITZACIÓ PROPORCIONARÀ EL MATERIAL A TOTS ELS PARTICIPANTS:
  • UN DORSAL
  • BOSSA CORREDOR
  • TRACK GPS RECORREGUT
  • MALLOT (OPCIONAL)
VEURE MAILLOT

6. RECOLLIDA DE DORSALS

 • DORSAL, I BOSSA DEL CORREDOR ES RECOLLIRÀ A (VEURE UBICACIÓ I HORARIS)
 • NO ES LLIURARÀ CAP DORSAL NI BOSSA DEL CORREDOR, FORA DEL TERMINI DE LLIURAMENT.
 • ELS PARTICIPANTS QUE NO RECULLIN EL SEU DORSAL, OBSEQUIS I BOSSA DEL CORREDOR EN EL PERÍODE INDICAT PERDRAN EL SEU DRET SOBRE AQUESTS. PODEN RECOLLIR-TERCERS, AMB LA CÒPIA DEL TEU DNI O AMB EL COMPROVANT QUE T’ENVIAREM UNS DIES ABANS DE LA MARXA.

7. ANUL·LACIONS I DEVOLUCIONS

 • DAVANT INCLEMÈNCIES CLIMATOLÒGIQUES EXTRAORDINÀRIES O CAUSES DE FORÇA MAJOR NO ATRIBUÏBLES A L’ORGANITZACIÓ I QUE IMPOSSIBILITEN LA CELEBRACIÓ DE LA MARXA CICLOTURISTA, L’ORGANITZACIÓ NO ASSUMIRÀ CAP RESPONSABILITAT I NO REALITZARÀ CAP DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ.
 • UN COP REALITZADA LA INSCRIPCIÓ, NO ES TORNARÀ L’IMPORT DE LA MATEIXA
 • EL PARTICIPANT QUE NO PUGUI ASSISTIR A LA PROVA, NO PODRÀ TRASPASSAR LA SEVA INSCRIPCIÓ A UNA ALTRA PERSONA SOTA CAP SUPÒSIT.

8. SEGURETAT I ASSISTÈNCIA MÈDICA

 • VOLTA AL SOLSONÈS, NO ÉS UNA COMPETICIÓ. AIXÒ S’HA DE TENIR MOLT EN COMPTE A L’HORA DE CREUAR POBLACIONS, CIRCULAR PER LA DRETA, PASSAR PER ROTONDES I ENCREUAMENTS, BAIXADES DE PORTS, ETC.
 • LA PROVA COMPTA AMB UN SERVEI MÈDIC I TOT EL PERSONAL SANITARI ESTARÀ AUTORITZAT A RETIRAR A QUALSEVOL PARTICIPANT PER RAONS MÈDIQUES.
 • ÉS OBLIGATORI PORTAR UN TELÈFON MÒBIL CARREGAT DURANT LA PROVA I MOLT RECOMANABLE PORTAR ROBA D’ABRIC PER PROTEGIR-SE DEL FRED EN ELS TRAMS DE BAIXADA. EL TELÈFON MÒBIL SERÀ CLAU A L’HORA DE CONTACTAR, SI HI HA LA NECESSITAT PER AVARIA O QÜESTIONS MÈDIQUES, AMB ELS TELÈFONS D’EMERGÈNCIA.
 • ELS SERVEIS MÈDICS DE LA PROVA I D’ASSISTÈNCIA NO ESTAN OBLIGATS A ATENDRE CICLISTES NO INSCRITS EN LA MARXA.

9. TEMPS DE TALL

PROPERAMENT

10. ASSISTÈNCIA MECÀNICA I PUNTS DE RECOLLIDA DE PARTICIPANTS

L’ORGANITZACIÓ COMPTARÀ AMB DIFERENTS PUNTS D’ASSISTÈNCIA MECÀNICA I RECOLLIDA ALS PARTICIPANTS QUE NO CONTINUÏN PER MOTIUS D’AVARIA, FATIGA O PER ESTAR FORA DE CONTROL. ELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA SON EXCLUSIUSPELS INCRITS A LA PROVA.
EN CAS DE RESTIRAR-SE, S’HA DE FER A ALGÚN DELS PUNTS DE CONTROL.

11. AVITUALLAMENTS

PROPERAMENT

12. CIVISME I RESPECTE

ELS PARTICIPANTS ACCEPTEN CADASCUN DELS ARTICLES D’AQUEST REGLAMENT I ES COMPROMETEN A PARTICIPAR DE MANERA HONESTA SEGONS LES NORMES DE TRÀNSIT I CIVISME, AIXÍ COM A COBRIR TOT EL RECORREGUT EN LA SEVA TOTALITAT ABANS DE CREUAR LA LÍNIA DE META. AIXÍ MATEIX, MANIFESTEN SER RESPECTUOSOS AMB EL PERSONAL IMPLICAT EN L’ORGANITZACIÓ I AMB LA RESTA DE PARTICIPANTS.
ES COMPROMETEN TAMBÉ A TRACTAR EL MATERIAL ESPORTIU PROPI I ALIÈ AMB RESPECTE, I A PORTAR CASC REGLAMENTARI, OBLIGATORI DURANT TOT EL RECORREGUT.
PER TAL DE CONTRIBUIR A UN MÍNIM IMPACTE AMBIENTAL DE LA PROVA, ELS PARTICIPANTS FARAN SERVIR ELS CONTENIDORS SITUATS EN META PER TIRAR ENVASOS, EMBOLCALLS O RESTES DE MENJAR I S’ABSTINDRAN DE LLANÇAR RES A LA CARRETERA DURANT EL RECORREGUT.
PER TAL DE GENERAR UN MÍNIM IMPACTE AMBIENTAL, ELS PARTICIPANTS FARAN SERVIR ELS CONTENIDORS SITUATS EN META PER TIRAR ENVASOS, EMBOLCALLS O RESTES DE MENJAR I S’ABSTINDRAN DE LLANÇAR RES A LA CARRETERA DURANT EL RECORREGUT.
LA MARXA ESTARÀ SENYALITZADA PER L’ORGANITZACIÓ. TOT I AIXÒ, RECOMANEM PORTAR EL TRACK AL VOSTRE DISPOSITIU GPS.

13. DADES PERSONALS

 • ELS PARTICIPANTS A LA VOLTA AL SOLSONÈS BTT, PEL FET D’INSCRIURE, DONEN EL SEU CONSENTIMENT PERQUÈ FEEX EVENTS, PER SI MATEIX O MITJANÇANT TERCERES ENTITATS, TRACTI AUTOMÀTICAMENT I AMB FINALITAT EXCLUSIVAMENT ESPORTIVA, PROMOCIONAL O COMERCIAL, LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL. D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, EL PARTICIPANT TÉ EL DRET D’ACCEDIR A AQUESTS FITXERS AMB L’OBJECTE DE RECTIFICAR O CANCEL·LAR DE FORMA TOTAL O PARCIAL EL SEU CONTINGUT. PER FER-HO, HA DE SOL·LICITAR PER ESCRIT A TRAVÉS DEL FORMULARI WEB.
 • AIXÍ MATEIX I D’ACORD AMB ELS INTERESSOS ESPORTIUS, DE PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ DE VOLTA AL SOLSONÈS ARREU DEL MÓN (REPRODUCCIÓ DE FOTOGRAFIES DEL CIRCUIT, EMISSIÓ DE VÍDEOS, PUBLICACIÓ DE CLASSIFICACIONS, ETC.) MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU (TELEVISIÓ, INTERNET, PUBLICITAT GRÀFICA, ETC.) I SENSE LÍMIT TEMPORAL, ELS INSCRITS CEDEIXEN DE MANERA EXPRESSA A L’ORGANITZACIÓ EL DRET A REPRODUIR EL SEU NOM I COGNOMS, EL LLOC OBTINGUT EN LA CLASSIFICACIÓ, LES SEVES FOTOGRAFIES I ELS SEUS VÍDEOS.
Anuncios