Recollida dorsals BTT

EL LLIURAMENT DELS DORSALS ES REALITZARÀ:
ES RECOMANA RECOLLIR EL MATERIAL EL DISSABTE AMB CALMA.
PER A LA RETIRADA DEL DORSAL I LA RESTA DE MATERIAL SERÀ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LA LLICÈNCIA FEDERATIVA (FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME) O EN CAS DE NO TENIR, EL DNI. EN CAP CAS ES LLIURARAN DORSALS QUE NO CORRESPONGUIN A LA PERSONA QUE HO RECULL, TRET QUE PRESENT UNA CÒPIA DEL DNI DE L’INTERESSAT O EL COMPROVANT DE LLIURAMENT A TERCERS (RECOLLIDA TERCERS).
Anuncios